Kart- och mättjänster

Geodataavdelningen kan hjälpa dig med rätt karta när du ska söka bygglov. Vi utför även olika typer av mätningsuppdrag, bland annat utstakning och lägeskontroll av byggnader. Vi arbetar också med geografisk information (GIS) och adressättning.

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäteriet har det övergripande ansvaret för fastighetsbildning inom kommunen och handlägger alla ärenden som rör fastighetsgränser. Mer information finns på deras webbplats.

Kontakt

Du når oss via kundcentret Kungsbacka direkt, eller via vår funktionsbrevlåda byggochmiljo.geodata@kungsbacka.se 

Kontakta gärna