Kart- och mättjänster

Kartavdelningen kan hjälpa dig med rätt karta när du ska söka bygglov. Vi utför även olika typer av mätningsuppdrag, bland annat utstakning och lägeskontroll av byggnader. Vi arbetar också med geografisk information (GIS) och adressättning.

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäterimyndigheten har det övergripande ansvaret för fastighetsbildning inom kommunen och handlägger alla ärenden som rör fastighetsgränser. Mer information finns på deras webbplats.