Kulturhistoriska byggnader

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till ett K-märkt hus.

Med hjälp av vår webbkarta kan du ta reda på om ditt hus är K-märkt. Välj Kultur och därefter kartlager Bebyggelseregistret. Leta upp ditt hus i kartan. Om det är markerat kan du läsa mer om det i bebyggelseinventeringen.

Du kan söka bidrag för ändring

Du kan söka bidrag hos länsstyrelsen om ditt hur är K-märkt.

Kontakta gärna