Foto: Anna Rehnberg Foto: Eva Ralph

Byggnadsminnen

Gamla hus kan berätta om svunna tider och måste därför behandlas försiktigt. Väl bevarade blir de till en riktig kulturskatt och till glädje för både ägare och omgivning.

Några byggnader, av nationellt värde, är skyddade som byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. I Halland finns ett 50-tal byggnadsminnen och tio av dem finns i Kungsbacka.