Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans  lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för barn  och elever trivs, mår bra och är trygga.

 

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan