Pågående projekt

Vi vill att barnens nyfikenhet och lusten att leka och lära ska utvecklas.

Att våra barn får röra på sig tycker vi är viktigt. När vi träffas tillsammans har vi minirörelse och gemensama sångsamlingar med rörelseövningar för att träna barnens motorik.

Vi arbetar också med ett NO-projekt kopplat till natur och miljö. På förskolan har vi kommit igång med en experimentgrupp med inriktning på NO för de äldsta barnen. Vi har bland annat gjort sänka färgdroppar, russinhissen och färgexplosion. De mindre barnen har också fått prova på att experimentera lite utifrån sina förutsättningar.