Reggio Emilia

Vad kännetecknar Reggio Emilia-filosofin?

En stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. I Reggio Emilia ses varje barn som unikt och ändå ständigt involverad i ett lärande där såväl barn som vuxna skapar sig själva i relation till andra. Olikhet är en tillgång liksom gruppen och medlemmarnas olika perspektiv på hur saker förhåller sig.

En bärande idé är att barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket och ska få utveckla alla sina uttrycksmöjligheter, "hundra språk". Pedagogens roll är medforskande, hon ska ställa ”nyfikna” frågor till barnet för att uppmuntra till utveckling av hypoteser och funderingar. Miljö och material är föränderliga och används som pedagogiska verktyg för att förstärka de frågor som upptar barnens intresse. Estetiska lärprocesser med utforskande i olika material har en betydande roll vid barnens experimenterande och funderande. Vanligt är att använda lera samt rikligt med återvinningsmaterial som öppnar möjligheten att använda fantasin och skapa fritt. Pedagogerna dokumenterar barnens hypoteser, tankar och reflektioner.

Lyssnande, delaktighet, skapande och gemensam reflektion över dokumentation har stor betydelse i verksamheten. Vill du veta mer gå in på Reggio Emilia-institutets webbsida www.reggioemilia.se.