Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barnens behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Genom barngrupps- och enskilda kartläggningar fångar vi upp barnens intresseområden och var de har sin fokus just nu.

Vi uppmuntrar dem att uttrycka vad de vill och är lyhörda för hur barnen vill utforma sin dag. Vi strävar efter att lyfta ett barns intresse och stöttar barnen i reflektioner. I arbetslaget för vi ständiga diskussioner runt: Vad kan de påverka? När får de påverka? Hur stöttar vi dem och hur medvetna är barnen om att de kan påverka?

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen av de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att synliggöra vår verksamhet genom olika forum på förskolan är viktigt då vi vill skapa en tillitsfull relation mellan förskolans personal och det arbete vi utför tillsammans med barnen. Vi vill ha en öppen och rak kommunikation där vi välkomnar alla de tankar och frågor som kan uppkomma.

Exempel

  • daglig kontakt vid hämtning och lämning
  • uppföljningssamtal
  • utföljningssamtal
  • föräldramöte
  • Unikums blogg och e-post
  • brukarråd
  • gårdsfest och julfest

Drop-in

Utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning har vi föräldramöte och drop-in kaffe då vi har möjlighet att diskutera verksamheten.

Förskolan har minst ett drop-in varje termin. Antingen frukost drop-in så att man som förälder har möjlighet att äta frukost tillsammans med sitt barn, personal och andra barn och föräldrar innan man åker vidare till arbetet eller eftermiddags drop-in där man kan fika tillsammans innan man går hem för dagen. Information om dessa får du av personalen på förskolan.

Föräldraråd

Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd, där träffas vi 1 gång per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.