Om oss

Furulids förskola ligger trivsamt i ett skogsparti med rika möjligheter till lek och utevistelse både på gården och utanför. Gården består av en stor naturtomt och uppbyggd lekplats. Förskolan ligger nära Furulidsskolan, Halla förskola samt Lygnfjälls förskola.

Furulids förskola arbetar utifrån förskola i förändring. Genom att arbeta i mindre och åldershomogena barngrupper med en ansvarspedagog per grupp, kan varje pedagog synliggöra det enskilda barnet samt barngruppens intressen i utvecklandet av en lustfylld läromiljö. Förskolans årliga fokusområde ska genomsyra barnens vardag på förskolan och vara tydligt för dem.