Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskolan och skolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett barnhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår:
Petra Aadland - förskolechef
Helena Persson - förskolechef
Torbjörn Andersson - förskolechef
Jessica Fågelblad - förskolechef
Anna Narvik - psykolog
Eva-Lotta Heide - logoped
Elsie Kärrengård - Specialpedagog

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan