Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Håkansgården förskola ingår i pedagoskiska enheten Centrum, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechefen Petra Aadland, ansvarig för pedagogiska enhet Centrum är verksamhetschefen Maria Eriksson.

Förvaltningen för Förskola & geunskola