Våra förbättringsområden

Just nu genomförs ett arbete kring "relationell pedagogik" på alla förskolor i Kungsbacka kommun.

'Relationell pedagogik handlar om att fokusera på vad som sker i mötet, i relationen mellan förskolepersonal och barn och vilken betydelse den relationen har för barnens utveckling och lärande.

Sven Persson, professor vid Malmö högskola, har gjort en studie där han har kartlagt och analyserat olika forskningsresultat som mäter och belyser kvalitet i förskolan i olika länder.'