Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskolan och i skolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett elevhälsoteam som är knutet till förskolan. 

Mer information om barn och elevhälsa och stöd i förskolan