Inriktning och profil

På Ivarsgården arbetar vi medvetet med att lära barnen det sociala samspelet, att respektera och lyssna på varandra samt att lösa konflikter. Som utgångspunkt för det pedagogiska arbetet använder vi oss av leken som ges mycket tid och plats i verksamheten. Genom leken får barnen möjlighet att utveckla ömsesidighet, samförstånd och turtagande i samspelet med sina kamrater och oss pedagoger