Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Klockaregårdens förskola ingår i pedagogiskt område Söder, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Angelica Stäring, ansvarig för pedagogiskt område Söder är verksamhetschef  Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola och Grundskola

Avdelningar
På förskolan finns fyra avdelningar, två yngrebarnsavdelningar, Vattnet och Gräset och två äldrebarnsavdelningar, Solen och Elden.