Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskolan och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett barnhälsoteam som är knuten till förskolan. I teamet ingår specialpedagog, logoped, skolpsykolog och förskolechef.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan.