Om oss

Kolla förskola ligger centralt i Kolla-området. Vi har nära till både Kungsbackaån och Kollaskogen. Förskolan ligger på promenadavstånd till Kungsbacka centrum, där vi besöker både bibliotek och biograf. Förskolan ingår i pedagogisk enhet Söder.

Kolla förskola består av fyra avdelningar. Pärlan och Kristallen har funnits sedan 1996 då förskolan startade. Diamanten och Smaragden har funnits sedan 2009 då förskolan byggdes ut. På alla fyra avdeningar går barn i åldrarna 1 till 6 år. 

Våra lokaler är ljusa och rymmliga och rummen utformas till att inspirera till lek, kreativitet och lärande. Vår härliga utegård inbjuder även den till olika lek och fysisk aktivitet. Gården är stor och kuperade vilket gör att vi under vintermånaderna har en egen pulkabacke. Kollasskogen, som ligger in på knuten använder vi ofta som kreativ miljö, för utforskande utepedagogik.