Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn- och elevhälsa är en del av förskolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan