Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef. 

Kolla förskola ingår i pedagogisk enhet Söder, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Linda Almqvist, ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström. 

Förvaltningen för Förskola & Grundskola