Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grunden när vi planerar vår verksamhet.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att vara delaktig i förskolans verksamhet genom föräldramöten, utvecklingssamtal och enkäter. Detta utöver den dagliga kontakten som sker vid hämtning och lämning. 

Samråd

Du får gärna engagera dig i vårt samråd, där träffas man 2-3 gånger per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.

Samråd Kullaviks förskolor och Kullaviksskolan