Organisation

Förskolan består av två hus med tre avdelningar tillsammans. 

Kyviksängs förskola tillhör pedagogisk enhet Norr och är belägen långt norr ut i Kungsbacka kommun. 

Pedagogisk enhet Norr

Kungsbacka kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Kyviksängs förskola ingår i pedagogisk enhet Norr.  Ansvarig för verksamheten på förskolan är Ann-Britt Eriksson, ansvarig för pedagogisk enhet Norr är Tommy Korsell.

I Kullaviksområdet finns tre stycken förskolor;  Kyviksäng, Sandlyckan och Spårhaga förskola.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola