Organisation

Förskolan är uppdelad på två stycken hus med tre avdelningar tillsammans. 

Kyviksängsförskola tillhör pedagogisk enhet Norr och är belägen långt norr ut i Kungsbacka kommun. 

Pedagogisk enhet Norr

Kungsbacka kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Kyviksängs förskola ingår i pedagogisk enhet Norr, ansvarig för verksamheten på förskolan är Helene Jönsson, ansvarig för pedagogisk enhet Norr Tommy Korsell.

I Kullaviksområdet finns tre stycken förskolor, förutom Kyviksäng också Sandlyckan och Spårhaga förskola.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola