Om oss

I centrala Fjärås nära affärer och villaområden ligger Måå förskola. Förskolan byggdes 1991 och hade då två avdelningar, Pandan och Mullegruppen. 2006 byggdes förskolan ut med ytterligare två avdelningar, Fjärilen och Humlan. Här finns plats för cirka 75 barn. På förskolan arbetar 12 pedagoger.

Vår utemiljö
Vår utemiljö består av två gårdar på framsidan. En del för de äldre barnen med redskap som utmanar dem. Den andra delen är för de yngre barnen med tillgång till lekmaterial.

Vi har även en bakre gård "Oasen" där pedagoger och ett färre antal barn vistas och utför olika verksamheter som målning- och vattenutforskning.

Inriktning och profil

Certifierad Mulleförskola
Måå förskola arbetar med inriktning mot natur och rörelse. Förskolan har Mulleverksamhet i enlighet med Friluftsfrämjandets normer. Denna riktar sig till de äldsta barnen på förskolan.

Förskolan arbetar mot Grön Flagg och med att utöka den friluftsfrämjande verksamheten.

Vårt arbetssätt styrs av läroplanen Lpfö 98.rev.10, kommunens skolplan, skollagen och barnkonventionen.

Måå förskola:

 • Utgår från barnens intresse
 • Utmanar barnen i olika situationer
 • Förändrar verksamheten utifrån barnen
 • Dokumenterar barnens utveckling och dokumenterar verksamheten
 • Vi arbetar med digitala verktyg bland annat iPad, datorer och kameror
 • Vi ändrar våra prioriterade mål varje år efter vår läroplan
 • Mulle erbjuds för barn som går sista året på förskolan (6-åringar)
 • Vi samarbetar alla i huset med öppningar och stängningar
 • Vi arbetar utifrån att alla pedagoger lär känna alla avdelningars barn

I arbetsplanen beskrivs ingående hur vi arbetar utifrån styrdokumenten

Årets händelser

Varje år firar vi olika högtider.

 • Internationella Barndagen
 • Kanelbullens dag 4 oktober
 • Höstmaskerad
 • Fackeltåg med besök hos tomten i skogen. Barnen lämnar sina önskelistor.
 • Advent genom att tända adventsljus och öppna adventskalender.
 • Lucia. Avdelningarna firar var för sig.
 • Jul med jullunch, tomtebesök och dans kring granen.
 • Påsk med påsklunch för barnen och med besök av påskhönan.
 • Skräpplockardagen.
 • "Kängurudagen" matematikaktiviteter för alla barn.
 • På förskolans dag genomförs en springtävling för alla förskolans barn "Groddenloppet".
 • Gårdsfest tillsammans med föräldrar och syskon.
 • Midsommarlunch med dans kring midsommarstång.