Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Måå förskola tillhör pedagogisk enhet Söder. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor och ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola

Avdelningar

Måå förskola har fyra avdelningar. Klicka på respektive avdelning för mera information.

Humlan - På vår avdelning går de yngsta barnen 1 – 3 år.

Fjärilen - Fjärilen är en äldrebarnsavdelning med barn i åldrarna 3-6 år.

Mullegruppen  - Vi är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Pandan- Pandan är en syskonavdelning, här går barn som är mellan 1- 6 år.