Inflytande

På Maleviks förskola ger vi barnen möjlighet att uttrycka sin åsikt ex. i matsituationer (val av mat), vid påklädning (ex. val av kläder), i samlingar  m.m. Samtidigt ger vi barnet valmöjligheter inom ett område eller tema.

Förskolepersonalen lyssnar aktivt in barnet genom iakttagelser och samtal och utgår från barnets perspektiv. Vi ger barnet tid och utrymme att utvecklas i sin egen takt och låter barnet pröva och ompröva idéer och tankar.

Vi håller starkt fokus på värdegrundsfrågor och demokratiska arbetssätt ex. vänta på sin tur, dela med sig och att hjälpa andra/varandra. Alla blir alltid lyssnade på i konflikthantering liksom i samlingar och utvärderingar, allas röster är lika mycket värda!

För Maleviks förskola finns också ett Brukarråd. Mer information om det hittar du via länken nedan.

Brukarråd för Maleviks förskola och skola