Organisation

Maleviks förskola ingår i Intraprenadverksamheten Fullriggaren Malevik, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolans rektor, ansvarig verksamhetschef för Intraprenadverkasamheterna är.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola