Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Ögärdets förskola tillhör pedagogisk enhet Söder. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor och ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola

Avdelningar

Ögärdets förskola har tre avdelningar. Gläntan, Skogsbrynet och Stubben.