Om oss

Olasgårdens förskola är en liten, lantligt belägen förskola i det lilla samhället Förlanda. Skolan byggdes år 1988 och har en avdelning med plats för cirka 18 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan tillhör Fjärås-Gällinge pedagogiska enhet.
Här är vi två förskollärare och en barnskötare som arbetar.

På Olasgårdens förskola har vi ett eget tillagningskök, där all mat som barnen äter tillagas. Vi lägger stor vikt vid att maten är fiberrik och vi äter mycket grönsaker.

Inriktning och profil

I vårt förhållningssätt till barnen har vi inspirerats att arbeta utifrån Reggio Emilia filosofin. I den ser vi de kompetenta barnen och sätter deras förmågor först. Dokumentationen består av foton, texter, teckningar och olika alster. Vi upplever att detta stärker barnens självkänsla och att vi pedagoger utvecklas i vårt arbete.

Med den härliga naturen inpå knuten blir naturupplevelserna en naturlig del av det som präglar förskolans verksamhet.

I arbetsplanen beskrivs ingående hur vi arbetar utifrån styrdokumenten.