Om oss

Pepparrotens förskola har funnits sedan början av 70-talet. Nuvarande lokaler byggdes 1989. Den ligger i ett villaområde i centrala Fjärås. Här finns tre avdelningar med plats för upp till 60 barn.

Våra avdelningar:

  • Måsen med de yngsta barnen från 1 år.
  • Svanen med de lite äldre barnen.
  • Anden med de äldsta barnen.

Inriktning och profil

Pepparrotens förskola arbetar Reggio Emilia inspirerat sedan 2002. Det innebär att vi har mycket skapande verksamhet. Ambitionen är att utifrån barnens behov ge dem utmaningar där fantasi och verklighet möts.

I den Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken talar man om de tre pedagogerna - miljön, barnet och pedagogen. Verksamheten utformas efter barnens behov och möjligheter. Pedagogernas roll är att utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Vi satsar på redskap och material som får barnen att skapa och reflektera själva. Klicka på länken för vidare information.

Reggio Emilia institutet

Grön Flagg
Vi på Pepparrotens förskola beslutade oss 2010 för att bli en förskola med Grön flagg. Det innebär att vi kontinuerligt kommer att arbeta tillsammans med barnen för en hållbar utveckling.

Olika teman
I Grön flagg utgår arbetet från 6 olika teman som är så breda att de kan anpassas till alla pedagogiska verksamheter och åldersgrupper. Flera av temana går in i varandra men målet är att man väljer att arbeta med ett tema i taget. Teman man kan välja mellan är konsumtion, klimat och energi, kretslopp, livsstil och hälsa, närmiljö och vattenresurser. Vi började arbeta med Kretslopp. Länken visar hur vi arbetade.

Kretslopp och miljömål


Grattis Pepparrotens förskola!
"Er tredje Grön Flagg-rapport är godkänd. Det är fint att få läsa om hur ni har arbetat aktivt med inflytande och delaktighet i er verksamhet. Ni har haft ett varierat och upplevelseinriktat arbete som verkar ha inspirerat er alla i verksamheten - bra jobbat! "

Här kan ni läsa rapporten om vårt miljöarbete

Vi på förskolan har nu valt att göra ett uppehåll i samarbetet med Grön flagg. Däremot kommer förskolan att fortsätta arbeta i Grön flaggs anda med ett miljömedvetet arbetssätt.

Årets händelser

Genom att bevara traditioner och fira högtider för vi vårt kulturarv vidare. Utifrån barnens erfarenheter uppmärksammar vi andra kulturer.

  • Advent genom att tända adventsljus och öppna adventskalender.
  • Lucia. Avdelningarna firar var för sig.
  • Jul med dans kring granen och tomtebesök.
  • Påsk med påskfest för alla barn och med besök av påsktuppen.
  • Midsommar med gårdsfest och dans kring majstången tillsammans med föräldrar och syskon.