Barn och elevhälsa

Arbete med barn och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga. Vi har ett elevhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår specialpedagog, psykolog, talpedagog och förskolechef.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan