Organisation

Kungsbackas kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.  Presse Park förskola ingår i pedagogisk enhet Norr, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Elisabet Haglund, ansvarig för pedagogisk enhet Norr är verksamhetschef Tommy Korsell.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola