Kontaktuppgifter Barn- och Elevhälsoteam

Skolpsykolog

Lotta Karlsson
0300-83 60 08
lotta.karlsson@kungsbacka.se

Logoped

Margaretha Kaufmann
0300-83 79 35
margaretha.kaufmann@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Pettersson
0300-83 68 36
christina.pettersson@kungsbacka.se