Om oss

Lusten att lära

Vi på Sandlyckan liksom alla kommunala förskolor har vår pedagogiska grund i läroplanen för förskolan Lpfö. Det är vårt styrdokument som beskriver vilka mål vi ska sträva mot.

  • Lust att lära är grunden för verksamheten.
  • För oss är det viktigt med positiva förväntningar på barnen.
  • Vi vill utgå ifrån barnens nyfikenhet och intresse när vi planerar vår verksamhet
  • Vi försöker att göra lyssnandet synligt. Genom att vi vuxna ställer utmanande frågor lär sig barnen att reflektera över sitt lärande.
  • Pedagogisk dokumentation som leder till reflektioner för barn och vuxna.
  • Vi vill skapa ett demokratiskt förhållningssätt där vi vill att barn och vuxna skall vara delaktiga i verksamheten.
  • Se det kompetenta barnet genom att fokusera på barnets förmågor och starka sido
  • Att vi har positiva förväntningar på barnen
  • Att vi utgår ifrån barnens erfarenheter, tankar, intressen, behov, åsikter och nyfikenhet i arbetet.

Traditioner

På Sandlyckans förskola har vi många traditioner. Vi firar och uppmärksammar årets högtider såsom jul, påsk, midsommar etc.

Vi uppmärksammar också förskolans dag med diverse aktiviteter.

Varje år genomförs en gårdsfest tillsammans med barn och föräldrar.