Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete kan vara en del i vår strävan att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har frågor eller synpunkter på det som händer i förskolan.

Om inte personalen kan svara på dna frågor är du välkommen att kontakta rektor, eller verksamhetschefen för den pedagogiska enheten.

Mer information om hur vi i Kungsbackas kommunala förskolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan. 

Synpunkter och klagomål