Om oss

Vi pedagoger på Särö förskola tycker att det är viktigt att skapa en utvecklande och trygg lärmiljö där vi är delaktiga och stöttar barnen. För oss är det en självklarhet att möta och bekräfta varje barn på deras nivå och efter deras förutsättningar

De yngre barnen börjar på Trollkrabban för att senare gå över till Skogsdungen. Barnen är indelade i mindre barngrupper på både Trollkrabban och Skogsdungen.

Rörelse och hälsa är ett stående inslag med promenader och skogsutflykter Vi har också ett nära samarbete med Särö skola och vi gör regelbundna besök i skolan och biblioteket.