Inflytande

När barnen får vara med och sammarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.