Våra förbättringsområden

Kvalitetskompassen, period 1.Övergångar och samverkan

Kvalitetskompassen, period 2. Normer-värden-inflytande och ansvar

Kvalitetskompassen, period 3. Utveckling-lärande-kunskaper-betyg och bedömning