Om oss

Välkommen till Tölö förskola!

Barn och pedagoger på förskolan vistas utomhus i alla väder och går gärna till skogen.

På Tölö förskola lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbete, det vill säga hur vi uppträder mot varandra. Vi praktiserar att man kan ta hjälp av varandra och "göra förlåt" när en kamrat blir ledsen. I projektarbeten används olika metoder och verktyg som drama, rörelse, musik och estetiskt uttryckssätt.

Vi fick Grön Flagg före sommaren 2014 och har arbetat med områdena livsstil/hälsa, återvinning/kretslopp och naturvetenskap och kretslopp.