Bild på Trollsländans förskola

Trollsländans förskola

Trollsländans förskola på Tölo ängar har plats för 75 barn. Förskolan invigdes augusti 2017.

Om förskolan

Förskolan tillhör Pedagogiskt område Centrum och öppnade för verksamhet i augusti 2017, på Tölö ängar.

Förskolan ska verka utifrån en vision om ”Hållbar framtid”. Vi förespråkar hälsosamma lekmiljöer och ska genom medvetna val av metoder och material vara modell för ett hållbart sätt att leva. Vi tänker att man mår bra av att vistas i naturen och förlägger stor del av verksamhetens aktiviteter i utemiljön.

Vi utgår från barnets tankar, intressen, behov och idéer vid utformande av verksamheten.

Adress och telefon till förskolan:

Havtornsvägen 1
434 48 Kungsbacka

Grodan och Bäcken 0300-83 57 83
Dammen 0300-83 57 84
Tuvan 0300-83 57 85
Stubben och Haren 0300-83 57 86
Köket 0300-83 57 87

E-post: trollslandansforskola@kungsbacka.se

Vill du veta mer kontakta

Förskolechef Anja Degerman
Telefon: 0300-83 64 02
E-post: anja.degerman@kungsbacka.se