Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan och skolan.

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor:

Mobbning och trygghet

Via länken nedan hittar du Vallda Backa förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallda Backa förskola