Varla förskola

Varla förskola är belägen i ett naturskönt område mitt emot Varlaskogen, i centrala Kungsbacka. Vår rymliga och kuperade gård inbjuder till lek och här finns gott om olika element att utforska.

Vårt fokus är att barnen inte ska ha för många relationer runt sig dagligen och att de ska finnas i ett tryggt sammanhang. För att kunna möta detta har vi barnen i mindre grupper och anpassar struktur och miljö. Vi har stora möjligheter att fördela barnen i en spännande lärmiljö som är anpassad för lärande och skaparglädje! Detta bidrar till att vi kan rikta vårt förhållningssätt där barnen är i fokus, för att hjälpa, stötta, vägleda och stimulera deras utveckling.

Vi arbetar medvetet med relationellt lärande och vägleder barnen i det sociala samspelet genom att respektera och lyssna på varandra. Vi tror på lärande genom lek och för oss är det därför viktigt att ta tillvara på barnens glädje att leka.

Kontakta gärna

Varla förskola
varlaforskola@kungsbacka.se

Rektor Jessica Fogelblad
0300-83 48 74 
jessica.fogelblad@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter