Kvalitetsarbete

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen (GR) en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:

  • Trygghet och gemenskap

  • Information och inflytande

  • Förutsättningar

  • Pedagogik

  • Kontinuitet

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Enkätresultat Lyngfjälls förskola 2018