Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en transportmöjlighet inom Sverige, utanför färdtjänstområdet, som möjliggör för personer med stora funktionsnedsättningar att inte betala mer för sin resa än andra.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med det billigaste färdmedlet (2:a klass tåg, buss och flyg) med utgångspunkt från din funktionsnedsättning.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligt och för varje enskilt restillfälle. Ansökan ska vara färdtjänstenheten tillhanda i god tid och senast tre veckor före avresedatum. Du hittar blanketten i länken här ovan.

Observera att vid storhelger (exempelvis jul och påsk) och under sommarmånaderna måste ansökan vara oss tillhanda minst en månad innan avresedatum.

Innan riksfärdtjänstansökan beviljas är det resenären själv som anskaffar ledsagare om behovet finns, med namn på ledsagare. Anslutningsresa som kan företas med kommunal färdtjänst ombesörjs av resenären enligt färdtjänstens regler

Kostnad

Färdtjänstresor vid vistelse utanför Kungsbackas kommuns färdtjänstområde kostar 25 procent av taxameterbeloppet. Taxikuponger för resa i annan kommun beställs hos färdtjänsten senast 14 dagar före avresedatum. Taxikuponger sänds till uppgiven bostadsadress från Riksfärdtjänsten. 

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00