Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Adam Folcker

Parkering

Parkeringsregleringen i Kungsbacka kombinerar p-skiva och avgift. På de flesta ställen är första timmen gratis, sedan gäller avgift.

Så här gör du

Ska du parkera max 1 timme lägger du p-skivan synlig i fönstret, inställd på tidpunkten när du parkerar, avrundat till närmaste följande hel- eller halvtimme.

Om du ska parkera längre än 1 timme betalar du avgiften direkt när du parkerar, antingen med telefonbetalning eller i p-automaten. Den första avgiftsfria timmen räknas in automatiskt och du ska i detta fall inte använda en p-skiva.

I Kungsbacka innerstad och verksamhetsområde Inlag med polishuset finns några mer detaljerade regler, läs mer via länkarna. Läs mer om boendeparkering i vänsterspalten.

Titta alltid på skyltarna i området för att se vilka regler som gäller på platsen.

Allmän tidsbegränsning

Om inte annat föreskrivits särskilt får fordon parkeras på parkeringsplats, gata eller väg eller annan allmän plats vardagar utom dag före sön- och helgdag under högst 24 timmar.

Är den allmänna parkeringsplatsen försedd med parkeringsreglering ska den följas och avgift erläggas enligt angiven taxa.

Parkeringsbiljett

Vissa p-automater är biljettlösa. Om automaten ger parkeringsbiljett ska den läggas/fästas i framrutan på ett sådant sätt att den är läsbar från utsidan. Erlagd avgift medför ej rätt till parkeringsplats innan fordonet parkerats på platsen eller sedan det förts därifrån.

På parkeringar med avgift 2 kr/tim kan du i nyare p-automater lösa månadsbiljett för 400 kr. Notera att denna månadsbiljett endast gäller på parkeringar med avgift 2 kr/tim.

Så använder du p-skivan

Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme. Placera p-skivan innanför främre vindrutan så att den är lätt avläsbar utifrån. Om parkeringen börjar innan tidsbegränsningen börjar, ställ in den tidpunkt när begränsningen börjar.

Det går bra att använda vilken p-skiva som helst. Har du ingen p-skiva går det bra att skriva ankomsttiden på en papperslapp.

P-skivans inställning av ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen. Endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

P-skiva finns att köpa på Kungsbacka turistbyrå samt på flera andra ställen i dagligvaruhandeln.

Betalning

På många parkeringar finns p-automater där du kan betala med kort och i vissa fall mynt. Om automaten är trasig måste du betala via mobiltelefonen, hitta en fungerande automat i närheten med samma taxa om det finns, eller välja en annan parkeringsplats med fungerande automat.

Frågor & svar om parkeringsautomater

Enklast är att betala parkeringen med mobiltelefonen. Med hjälp av mobilen kan du enkelt förlänga din parkering var du än befinner dig. Då behöver du inte oroa dig för att din parkeringstid går ut. På alla våra p-ytor kan du betala din parkering via olika mobila betaltjänster: EasyPark, E-Parkera och Parkster. Mer information och hur tjänsterna fungerar kan du läsa under Betala parkering med mobilen.

Här hittar du en lista över områdeskoder när du betalar med mobilen.

Den som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrad med stöd av 13 kap. 8§ trafikförordningen är befriad från avgiftsplikt på parkeringsplats.

Parkeringsanmärkning

Får du en p-anmärkning (p-böter) på gator och torg ska du betala till bankgiro 5051-6905 (Transportstyrelsen). Du har åtta dagar på dig från dagen när anmärkningen är utskriven.

Kungsbacka kommun är medlem i branschorganisationen Svepark. Det innebär att vi har förbundit oss att följa deras etiska regler för parkeringsverksamheten. Läs mer via länk nedan.

Står du felparkerad på tomtmark kallas det kontrollavgift. Läs mer om de två olika p-böterna och hur du överklagar här.

Laddplatser

Mer information om laddplatser för elbilar hittar du här.

Nyttoparkering

Nyttoparkering gäller på betalparkeringar, inte på parkeringar där tillstånd erfordras eller där man endast kan parkera med p-skiva (till exempel längs med gatorna i innerstaden).

Nyttoparkering är till för de som har butik eller verksamhet i centrum: Fordonet måste användas i stor omfattning och ha en avgörande betydelse för verksamheten. Missbrukas tillståndet så kan det dras in. Detta i syfte att förhindra att bilar står hela dagen och tar upp plats för besökare och kunder.

Tillståndet är digitalt och kostar 2 000 kronor/år. Tillfälligt tillstånd som gäller en månad kostar 250 kronor.

Långtidsuppställning

På långtidsparkeringen vid Resecentrum Syd kan du parkera i högst sju dygn. Parkeringen är avgiftsbelagd till fem kronor i timmen eller 20 kronor per dygn.

Läs mer on pendelparkering

Ställplats för husbilar

På kvarteret Ejdern vid gamla Alléskolan, infart från antingen Sjöallén eller Kungsgatan, finns tre ställplatser för husbilar. Avgiften är 2 kr/tim. 

Husbilar kan tömma latrin och gråvatten på Marios gata i verksamhetsområdet Varla Västra; sök på Marios Gata 4 om du har en GPS. Se även karta.

Trafikverket har rastplatser med möjlighet till tömning av latrin (ej gråvatten) på två ställen längs E6:

  • Rastplats Ölmevallasjön i höjd med Fjärås.
  • Rastplats Sandsjöbacka vid kommungränsen mellan Kungsbacka och Mölndal.

Trafikverkets rastplatser

Det finns även möjlighet att tömma på flera campingar i kommunen, se länk nedan.

Husbilsplats.se