Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Adam Folcker

Parkering

I innerstaden och dess närhet finns över tusen parkeringsplatser.

P-skiva gäller endast i Kungsbacka innerstad och där det är skyltat. Med skiva är det gratis att parkera i upp till två timmar.

Skyltar visar var p-skivan gäller i området mellan Vallgatan-Nygatan och Västergatan-Östergatan,  Det går bra att använda vilken p-skiva som helst. Har du ingen skiva, går det bra att skriva ankomsttiden på en lapp och lägga innanför vindrutan.  

Under Dokument längre ned hittar du en karta som visar vad det kostar att parkera på olika ställen i och runt Kungsbacka innerstad.

Mer information om laddplatser för elbilar hittar du här.

Allmän tidsbegränsning

Om inte annat föreskrivits särskilt får fordon parkeras på parkeringsplats, gata eller väg eller annan allmän plats vardagar utom dag före sön- och helgdag under högst 24 timmar.

Är allmän parkeringsplats försedd med parkeringsbiljettautomat ska avgift erläggas enligt angiven taxa. Av parkeringsbiljetten framgår betald parkeringstid.

Parkeringsbiljett

Parkeringsbiljett ska läggas/fästas i framrutan på ett sådant sätt att den är läsbar från utsidan. Erlagd avgift medför ej rätt till parkeringsplats innan fordonet parkerats på platsen eller sedan det förts därifrån. Samma parkeringsbiljett gäller dock på alla allmänna parkeringsplatser i innerstaden, förutsatt att rätt avgift erlagts.

På parkeringar med avgift 2 kr/tim kan du i nyare p-automater lösa månadsbiljett för 400 kr.

Betalning

När du ska betala finns det några olika sätt. Det går alltid bra att betala med mynt, och i flera automater också med kreditkort.

Med hjälp av mobilen kan du enkelt förlänga din parkering var du än befinner dig. Då behöver du inte oroa dig för att din parkeringstid går ut. På alla våra p-ytor kan du betala din parkering via tre mobila betaltjänster. Dessa är EasyPark, E-Parkera och SMS Park. Mer information och hur tjänsterna fungerar kan du läsa under Telefonparkering.

Den som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrad med stöd av 13 kap. 8§ trafikförordningen är befriad från avgiftsplikt på parkeringsplats.

Parkeringsanmärkning

Får du en p-anmärkning (p-böter) på gator och torg ska du betala till bankgiro 5051-6905 (Transportstyrelsen). Du har åtta dagar på dig från dagen när anmärkningen är utskriven.

Kungsbacka kommun är medlem i branschorganisationen Svepark. Det innebär att vi har förbundit oss att följa deras etiska regler för parkeringsverksamheten. Läs mer via länk nedan.

Står du felparkerad på tomtmark kallas det kontrollavgift. Läs mer om de två olika p-böterna och hur du överklagar här.

Nyttoparkering

Nyttoparkering gäller på betalparkeringar, inte på parkeringar där tillstånd erfordras. Nyttoparkering för de som har butik eller verksamhet i centrum gäller följande regler: Fordonet måste användas i stor omfattning och ha en avgörande betydelse för verksamheten. Detta i syfte att förhindra att bilar står hela dagen och tar upp plats för besökare och kunder.Tillståndet kostar 2 000 kronor/år. Tillfälligt tillstånd som gäller en månad kostar 250 kronor.

Långtidsuppställning

På långtidsparkeringen vid Resecentrum Syd kan du parkera i högst sju dygn. Parkeringen är avgiftsbelagd till fem kronor i timmen eller 20 kronor per dygn.

På parkeringen norr om stadshuset kan du parkera i upp till tre dygn. Parkeringen är avgiftsbelagd till två kronor i timmen.

Ställplats för husbilar

På kvarteret Ejdern vid gamla Alléskolan, infart från antingen Sjöallén eller Kungsgatan, finns tre ställplatser för husbilar.