Boendeparkering

Boendeparkering finns i följande områden: Centrum, Västra villastaden, Tingberget, Hammerö, Signeskulle, Kolla parkstad, Östra villastaden och Björkris.

Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område och har fördelar när det gäller parkeringstid. Det finns ingen garanti för att du får en parkeringsplats vid varje tillfälle.

Du hittar kartor över de olika boendeparkeringsområdena under Dokument längst ned. Kartorna ger endast en översiktlig vy, det är alltid skyltningen på plats som gäller.

Där du parkerar med p-skiva i innerstaden gäller inte boendeparkering.

Betala månadsvis eller per år

Boendeparkering gäller för bilar (ej husvagn) som står längs gatorna eller på skyltade boendeparkeringar i respektive område. Det kostar 200 kr i månaden och du kan välja att betala månadsvis eller för ett helt år. Betalar du per månad så gör du det i en av våra p-automater. Boendeparkeringskortet gäller då tillsammans med kvittot på erlagd avgift (lägg båda synliga i bilens framruta). Notera att du måste ange att du ska betala för boendekort innan du sätter in ditt kreditkort.

På boendeparkeringar skyltade med tillägget ”L” (för långtidsuppställning) har du möjlighet att parkera i upp till 14 dagar i sträck, om inget annat anges.

Du måste själv förnya ditt boendeparkeringskort när det går ut.

Om det finns en skylt med parkeringsförbud på platsen gäller inte tillståndet.

Ansök om boendeparkering via vår e-tjänst här på hemsidan.

Om du byter bil skickar du in en ansökan via e-tjänsten och skriver i fältet Övriga upplysningar att det gäller bilbyte.

Betalning av boendekort

Normalt betalas boendeparkering per år. Betalar du per år kan du om du återlämnar kortet få tillbaka pengar per hel månad som du inte utnyttjar. Du kan även överföra tillståndet till annan bil under året.

Om du vill betala din boendeparkering per månad kan du betala direkt i en nyare biljettautomat. Ansökan görs på samma sätt som för vanligt boendeparkeringskort men tillståndet ser ut på ett annat sätt. Tillståndet gäller bara tillsammans med giltig parkeringsbiljett.

Villkor för boendekort

  • Du som söker ska vara över 18 år och vara folkbokförd på en adress inom parkeringsområdet
  • Du som söker ska disponera ett fordon (på högst 3,5 ton) som ägare (även förälder kan stå som ägare), genom leasingavtal eller genom din arbetsgivare. Fordonets registreringsnummer ska anges på boendekortet för att förhindra att det överlåts eller säljs.