Uteserveringar

Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. De bidrar till att skapa en levande och attraktiv innerstad.

Kungsbackas stadskärna med sitt stenlagda torg och sina trähus är en speciell miljö med kulturhistoriska värden. Uteserveringen ska passa in i stadsmiljön och samtidigt vara tillgänglig för alla.

Detta gäller för uteserveringar

För att ha en uteservering i Kungsbacka måste du:   

  • Ansöka om tillstånd hos polisen för att använda offentlig plats.
  • Ingå ett avtal med förvaltningen för Teknik, bland annat för hyra av staketet runt uteserveringen.

Så ska uteserveringen se ut

Uteserveringen ska i sin helhet passa in i och bli ett tillskott till omgivningen. Samtidigt ska den vara tillgänglig för alla, till exempel de som har barnvagn eller rullstol. Därför är det nödvändigt att ställa krav på utformningen. Kraven finns med i det avtal du ingår med Teknik.

Avgifter 

På grund av pandemin togs inga avgifter ut 2020.

Övriga tillstånd

  • För att servera alkohol behöver du tillstånd från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 
  • Ska du ha gasolbrännare behöver du tillstånd för hantering av brandfarlig vara  från Räddningstjänsten. 
  • Vill du anordna grillning på uteserveringen ska du kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Du behöver däremot inget tillstånd för vanlig servering av mat.

Störande buller och tobaksrök

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd får remiss från polisen innan du får ditt tillstånd för uteservering. Vi kan exempelvis reglera öppettider beroende på var i staden du har uteserveringen. Tobaksrök och buller, exempelvis musik, från din uteservering kan uppfattas som störande för omgivningen och då framför allt de närboende. För att undvika eventuella klagomål ta gärna tidig kontakt med Miljö & Hälsoskydd för att finna en lämplig lösning.