Klipp häcken

Det finns risk att trädgårdshäcken eller buskar och träd på din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Du kan hjälpa till att förbättra trafiksäkerheten. Klipp växtligheten enligt figuren nedan. Du kan rädda liv!

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta din tomt så att risken för olycksfall begränsas. I värsta fall kan du ses som vållande till en olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt. Läs mer i foldern under Dokument nedan.