Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Övergångsställen

Många av våra traditionella övergångsställen i centrala Kungsbacka är ersatta med så kallade säkra gångpassager. För gångpassage gäller andra regler än för övergångsställe.

Allt umgänge i trafiken ska ske med samförstånd. Det gäller även vid övergångsställen men är extra viktigt när det handlar om en gångpassage.

Övergångsställe

Markeras med vägmärket Herr Gårman och målade vita streck i vägbanan. Fordonsförare, inklusive cyklister, har väjningsplikt mot gående som gått ut på eller som just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe. Samtidigt måste gående som ska gå ut på ett övergångsställe ta hänsyn både till avstånd och hastighet hos de fordon som närmar sig.

Gångpassage

Oftast upphöjt i jämförelse med körbanan, vilket gör att bilarnas hastighet hålls nere. Det gör det möjligt för både bilister och gående att passera gångpassagen i samförstånd med varandra. Gående får korsa vägen om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken. Markeras ofta med någon typ av pollare, en slags liten pelare.

Exempel vid Kungsmässan

Vad som motiverar att övergångsstället exempelvis mellan Kungsmässan och Fyren har byggts om till gångpassage är att många bilister och fotgängare passerar just här. Eftersom bilister har skyldighet att lämna företräde för gående som är på väg ut på ett övergångsställe skulle det innebära tidvis långa bilköer på Borgmästaregatan.

Med en gångpassage sker istället passagen i samförstånd mellan bilist och gående, där bilens hastighet är låg. Detta innebär att även relativt små tidsluckor kan utnyttjas för att passera, både för bilister och fotgängare.

Upphöjda för säker hastighet

Upphöjningen av gångpassagen är gjord för att säkra hastigheten till 30 km/h just vid passagen. Forskning har visat att 9 av 10 oskyddade trafikanter klarar att bli påkörd av en bil i den hastigheten utan att skadas allvarligt eller dödas. För hastigheter på 50 km/h gäller nästan det motsatta förhållandet, det vill säga 8 av 10 riskerar att skadas allvarligt eller dödas vid en krock.

Synas i mörker

Använd reflex så att du syns även i mörkret när du ska korsa gatan, går utmed vägen eller väntar på bussen. Ge bilisterna en chans att lämna dig företräde vid övergångsstället.