Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Badhusparken

Badhusparken är en lummig oas i centrala Kungsbacka, mellan Innerstaden och resecentrum. Namnet kommer av att här fanns ett badhus under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Parken anlades i slutet av 1800-talet i samband med att järnvägen kom till staden. När Kungsbacka fick sin första vattenledning 1901 uppfördes ett badhus i parken. Även en fontän tillkom och skolbarn hjälpte till att plantera träd. Badhuset revs sedan i början av 1930-talet.

Gamla och nya träd

Många av träden som planterades vid anläggandet av parken står kvar än idag, men även nya träd har tillkommit och på senare år även slingrande sommarblomsrabatter. Centralt i parken finns fontänen Glädjens källa som omgärdas av sittvänliga murar, och i hörnet ned mot Östergatan finns en mindre lekplats.

Varje jul reser Trafik & Park en julgran i Badhusparken, utöver den gran vi också sätter upp på torget.

Rabatterna Solsidan och Skuggsidan

Vid undergången mot resecentrum finns två sluttande perennrabatter kallade Solsidan och Skuggsidan. De båda rabatterna planterades 2003 och består av perenner, det vill säga fleråriga örtartade växter, men också av träd och buskar.

Eftersom perenner är levande material förändras planteringarna i takt med att växter förökar sig eller vissnar.