Invasiva arter

Jätteloka och parkslide är två exempel på invasiva arter som sprider sig i Sverige.

Här finner du information om jätteloka.

Här finner du information om parkslide.