Invasiva arter

Gul skunkkalla, Jättebalsamin, Jätteloka och Parkslide är exempel på invasiva arter som sprider sig i Sverige.

Vi rekommenderar dig som är fastighetsägare att bekämpa dessa växter enligt de råd och anvisningar som tillhandahålls av Naturvårdsverket, du hittar informationen via länkarna nedan. Där kan du även anmäla om du hittar en invasiv art i naturen eller trädgården.

Anmäl en invasiv art via Artfakta.se

Släng inte invasiva arter i komposten 

På många platser i kommunen har det uppstått spontana komposter för trädgårdsavfall. På sådana har det slängts rester av bland annat Parkslide som nu sprider sig ohämmat i omgivande marker. För Parkslide räcker det med en pytteliten växtdel, så slår den rot och förökar sig.

Särskild container på återvinningscentralen

Uppgrävda rötter, stam, blad och blommor av invasiva arter bör eldas upp. Du får inte lämna invasiva arter som trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler, då riskerar vi att den sprids vidare med kompostmaterialet. Invasiva arter lämnas i särskild container på Barnamossens återvinningscentral. Kontakta Avfall & Återvinning på kommunens förvaltning för Teknik innan du åker till Barnamossen med större mängder än vad som får plats i en personbil. Förpacka växterna i täta påsar för att förhindra spridning under transport. 

Har du större mängder invasiva arter - mer än vad som ryms i en bil med släp med totalvikt på max 3,5 ton - kan vi inte ta emot detta på våra återvinningscentraler. Vi rekommenderar att du istället anlitar en entreprenör för bortforsling och förbränning. Du kan hitta entreprenörer genom att söka på internet.

Fastighetsägare och andra som har frågor om invasiva arter eller önskar rådgivning gällande bekämpning är välkomna att höra av sig till oss på kommunen.

Mer information om gul skunkkalla.

Mer information om jättebalsamin.

Mer information om jätteloka.

Mer information om parkslide.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se