Älvsåkersskolan

Älvsåkersskolan ligger i den nordöstra delen av Kungsbacka kommun. På skolan finns elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan ingår i pedagogiskt område Centrum. 

Kontakta gärna

Älvsåkersskolan
0300-83 54 50

Madeleine Strasek, rektor F-5 och fritids F-3 samt fritidsklubben 4-6
0300-83 45 43
madeleine.strasek@kungsbacka.se

Tobias Eklund, rektor F-5 och Elevhälsoteam                                                                  0300-83 55 07                                                                                                                    tobias.eklund@kungsbacka se

Håkan Cronelid, rektor 6-9
0300-83 54 52
hakan.cronelid@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter