Kontaktsida elevhälsoteam

Madeleine Strasek, rektor f-3 och fritids
0300-83 45 43
madeleine.strasek@kungsbacka.se 

Håkan Cronelid, rektor 4-9
0300-83 54 52
hakan.cronelid@kungsbacka.se

Siv Herbertzon, skolsköterska
0300- 83 54 61
siv.herbertzon@kungsbacka.se

Malin Pettersson, skolkurator
0300-83 54 60
malin.pettersson@kungsbacka.se

Maria Wikström, logoped
maria.wikstrom@kungsbacka.se